Decembermöte 9.12 kl. 17.30

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens Decembermöte onsdagen den 9.12.2020 klockan 17.30 via Zoom.

För att kunna delta måste man registrera sig på förhand. Detta för att kunna kontrollera vem som deltar och hur många som deltar på mötet. Registreringen för att delta sker via en Google Forms, där du fyller i namn och epostadress före 9.12 kl. 17.15! Anmäl dig här

Länken till mötet kommer att skickas till din e-post före mötet. Om man vill avlägsna sig före mötet är avslutat, eller deltar på mötet efter att mötet börjat, måste man meddela tiden på Zooms chat-funktion för att sekreteraren skall kunna protokollföra tiden av avlägsnande eller anländande.

Vi ber deltagare att hålla mikrofonen och bilden avstängd på Zoom så att styrelsemedlemmar kan presentera ärenden lättare.

* Ifall man vill ställa en fråga används Zooms Raise hand- funktion, och man beviljas taltur.
* Ifall man vill avlägsna sig tidigare skriver man tiden i Zooms Chat.
* Under godkännande av ärenden ges mötets godkännande via tummen upp- knappen.
* Sluten omröstning sker via Xoyondo. En länk till röstningen kommer att skickas till din epostadress som du givit i samband med registrering till mötet.

Ifall kontakten avbryts under mötet, kommer en ny länk att skickas till din e-postadress.

På mötet kommer styrelsen, förvaltningsrådet, redaktionerna för Allwar&Oförskämt och Politicus, Politicus chefredaktör samt webbansvarige för nästa år att väljas! Dessutom fastställs verksamhetsplanen för nästa verksamhetsår.

Skicka intresseanmälan till styrelseuppdrag, Politicus chefredaktör och webbansvarig senast söndagen den 6.12 kl. 23:59 till sf@abo.fi. Skicka även gärna intresseanmälan för redaktionerna och förvaltningsrådet på förhand. Till dessa kan du även ställa upp på mötet genom att använda Raise hand- funktionen under behandling av punkten i fråga.

I enlighet med beslut från Oktobermötet blir kandidater för styrelseuppdrag tilldelade tre förhandsfrågor efter att tiden för att anmäla intresse gått ut.

Mötets föredragningslista och styrelsens förslag på verksamhetsplan 2021 bifogad.

Vi ses på mötet!