Aftonskola

Arbetet med att omforma föreningens stadgar och arbetsordning börjar nå sitt slut och nu ordnas en andra aftonskola för att behandla ärendet.

Föreningens stadga och arbetsordning är de viktigaste styrdokumenten föreningen har och de påverkar i stor grad verksamheten. Om du vill vara med och i allra högsta grad påverka föreningens verksamhet ska du alltså komma på aftonskolan och ge din åsikt och dina tankar!

Aftonskolan kommer att ordnas den 11.10 kl. 17.30 via zoom. Länken publiceras i fb-evenemanget: https://fb.me/e/1lYDUnvh4