Aftonskola

Bearbetningen av föreningens stadgar och arbetsordning har under våren kommit igång och nu ordnas en aftonskola för att presentera arbetet hittills. Kom med och lyssna, diskutera, fråga och ge din åsikt om hur stadgan och arbetsordningen ska se ut. Vi ses på zoom!