Januarimöte

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens januarimöte torsdagen den 25.1.2024 klockan 17:30 i Stora Auditoriet i ASA.

Bifogat hittar ni föredragningslistan.

Under mötet kommer bland annat följande att genomgås:

Val av medlemmar till:

 • Debattkommittén
 • Xqrr-kommittén
 • Kulturkommittén
 • Motionskommittén
 • Årsfestkommittén
 • Festkommittén
 • Fanbärare
 • Marknadsföringskommittén
 • Historikkommittén

Förutom detta även:

 • Val av årsfestmarskalk (som tillsätts officiellt under vårmötet)
 • Val av ordförande för historikkommittén

Fastställande av verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2024

Fastställande av styrelsens förslag på budgeten för verksamhetsåret

Om du är intresserad av att gå med i en kommitté får du gärna anmäla intresse redan på förhand till sf@abo.fi.

Januarimöte

Verksamhetsplan