Välkommen alla nya och gamla SF:are!

Gulis! Grattis till studieplatsen vid ÅA!

Sommaren är slut och det är dags att söka sig till Biskopsgatan och ta del av det underbara studielivet och studierna. SF-klubben finns till för sina medlemmar och ordnar mångsidigt program för att alla ska ha det roligt. Vi önskar att ni alla hittar till vår kära gemenskap!

Vi startar hösten med Ice Breaking Party genast på tisdagen 28.8. och på torsdagen 30.8. är det dags för Gulisöl med diverse tävlingar på Vårdberget. Gulissitzen, dvs. er första SF-sitz, kommer att äga rum 13.9. och Gulisintagningen den 19.9.