Utlåtande angående regeringens nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget

Regeringen Orpo har fattat beslut om att skära ner på Finlands utgifter och som följd av detta kommer studerandes sociala stöd minska märkbart i form av ett sjunkande bostadsbidrag. Enligt Finlands studentkårers förbund (FSF) leder nedskärningen till en genomsnittlig minskning av inkomster på 76€ för studerande, vilket är en summa som kan motsvara en persons mat för närmare två veckor. Nedskärningar i produktionen av förmånliga studentlägenheter underlättar inte heller situationen. Ytterligare nedskärningar i bostadsbidraget finns att vänta inför nästa år, då bidraget kommer att övergå till att vara ett bostadstillägg till studiestödet. Samtidigt uppmanas studerande att utexamineras allt snabbare, något som redan i nulägets ekonomiska situation är svårt för många. Allt fler studerande tvingas arbeta på deltid vid sidan om studierna i tillägg till heltidsjobb under sommarmånaderna för att klara av vardagen. En nästan oundviklig följd av detta är att studietiden förlängs. Nedskärningarna och den ökade stressen tillför ytterligare belastningar på den fysiska och psykiska hälsan, speciellt för de som redan lider av det. För att klara av vardagen kommer studielånet att bli näst intill nödvändigt för att studerande ska få mat på bordet, vilket i sin tur leder till skuldsättning med ränta. I dagssituationen på arbetsmarknaden finns det ingen garanti för att en högskoleutbildad arbetstagare hittar jobb direkt efter utexaminering, vilket orsakar ytterligare ekonomiska problem för både staten och den unga individen. Strävar vi verkligen efter ett samhälle där de personer som kommer ut i arbetslivet är både skuldsatta och utbrända, och hur kommer detta påverka intresset att söka in till högskolor?

Utöver en förlängd studietid kommer nedskärningarna onekligen påverka studielivet. Ett sänkt bostadsbidrag och behovet av att jobba vid sidan om studierna kommer även sänka både tiden studerande är villiga att lägga ned på samt viljan att ställa upp för frivilligarbete inom studentföreningar. Studentlivet är uppbyggt på årtal av frivilligarbete från studerande som lägger ned tid och resurser på att planera, organisera och genomföra evenemang av alla sorter. Att kombinera studier, arbete samt den sociala aspekten av studielivet är ett recept på utbrändhet och utmattning. Att studera är mer än att bara läsa böcker och skriva tenter. Studielivet erbjuder möjlighet till socialt umgänge som medför ovärderliga erfarenheter inför arbetslivet och formar oss till goda medborgare.  

Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f.