Styrelsepresentationen för 2015 är här!

Presentationen hittar du här