Septembermöte

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens Septembermöte torsdagen den 26.9.2019 klockan 17.30 i Aud. Magnus Dahlström, Domvillan.

OBS! Kom ihåg att betala medlemsavgiften innan mötet för att få rösta.

På mötet berättar styrelsen om vad som är aktuellt just nu. Bland annat kommer högskolepolitiska kommittén kompletteras, sångbokskommittén berättar hur man kan få sitt namn under en sång och styrelsen presenterar idéer till ny SF:iania (bland annat tygpåsar, tält och halarmärken).

Föreningsmötet har den högsta bestämmande makten i föreningen. Föreningsmöten ordnas en gång i månaden under läsåret. Under mötet har alla medlemmar (bortsett från extramedlemmar) rösträtt och yttrande rätt.

Om du är intresserad av att påverka föreningens verksamhet samt att bekanta dig med hur beslut tas, rekommenderar vi varmt att delta. 🙂

På mötet bjuder vår värdinna på något smått och gott. Föredragningslistan hittas som bilaga.

Vi ses!

Nicolina Nordman
Ordförande
SF-klubben