Seminarium

Ett stort tack till alla som deltog på seminariet om USA:s presidentval med Claus Stolpe och Oscar Winberg! För dig som inte kunde närvara, frukta ej, nedan hittar du en länk till en inspelad version av seminariet.

Video