Räkälärundan

Pubrundan med SF och Impuls har Pre-COVID varit ett succéevenemang som nu i år återvänder, så pricka in det i kalendern och anmäler er då anmälan öppnas, för detta vill ni inte missa!

Tisdag den 26.4 kommer vi samlas på K kl. 17.30 och rundan börjar kl. 18.00! Räkälärundan är en sammanslagning av något som man kan kalla en ”intagning, skattjakt” och pubrunda.

”Skattjakt”: Rundan går ut på att ni ska försöka leta er fram till de olika barerna, som arrangörerna har valt ut. Dock, kommer ni egentligen aldrig att få namnet på dessa barer förrän vid prisutdelningen! Utan ni kommer tilldelas små ledtrådar av arrangörerna, av vad ni ska lista fram tillsammans med laget vilken bar ledtråden handlar om.

”Intagning”: Under denna runda handlar det också om att utföra olika sorters uppgifter. Dessa uppgifter är inte nödvändigtvis svåra men otroligt roliga. De kan vara alltfrån att ta en shot på rätt bar, till att skämma ut er i centrum.

Klockan 23.00 samlas vi återigen på K, där blir det prisutdelning och de bästa videorna/bilderna från kvällen visas upp. Efter prisutdelningen ordnas AÖ på K från kl. 00!

Ni kommer kunna anmäla er i egna lag på 2-4 personer. Egna laget slås sedan ihop med ett annat eget lag från den andra föreningen. På detta sätt kommer alla lag innehålla både SF:are och Impulsare. Om du inte hittar ett eget lag kan du såklart även anmäla dig ensam och sedan slås du ihop med andra!

Anmälan öppnas: 13.4 kl 12

Anmälan stängs: 24.4 23:59

I korthet:

VAD? Räkälärunda med SF och Impuls

NÄR? Vi samlas på K kl. 17.30 och rundan börjar kl. 18.00! Kl. 23 samlas vi återigen på K för prisutdelning! AÖ på K kl. 00 ->

HUR? Med halare, mycket batteri i mobilen, egen dricka, pengar för att köpa på bar och bra feelis!