Ordförande 2014

På föreningens höstmöte valdes Anni Klemola till ordförande 2014.

Styrelsen 2013 gratulerar!