Ordförande 2013 vald

 

På SF-klubbens höstmöte 13.11 valde medlemmarna Alexander Lång till styrelseordförande för år 2013. Grattis Ale!

 

Som chefredaktör för Allwar&Oförskämt valdes Mikael Selin och för Politicus valdes Lotta Metsärinne.

 

Övriga styrelsemedlemmar och funktionärer kommer att väljas på klubbens decembermöte 10.12.2012