Kom ihåg att betala medlemsavgiften!

Medlemsavgiften ska betalas varje år för att förnya ert medlemskap i SF-klubben!

Igenom att bli medlem i SF klubben får du:

• Beställa SF-klubbens vackra, röda studenthalare 

• Delta på olika SF-klubbens evenemang för ett lägre pris, samt ha förkörsrätt till vissa evenemang

• Våra två medlemstidningar, den lättsinnade Allwar&Oförskämt och den mer seriösa Politicus

• Rösträtt på våra medlemsmöten
• Delta i SF-klubbens exkursioner
• Delta i SF-klubbens motionsstunder

Ifall ni blir nya medlemmar i SF-klubben ska ni även i samband med betalningen skicka/visa ett kvitto på betalningen antingen via mail (sf@abo.fi) eller på SF-klubbens kansli. Uppge samtidigt dina kontaktuppgifter (telefonnummer, hemadress och e-post). Då du gjort detta läggs du till i medlemsregistret och är därmed medlem i SF- klubben!

Medlemsavgift 10 € betalas en gång per år enligt följande instruktioner:

Mottagare: Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f. Kontonummer: FI14 6601 0001 2122 08 

Referensnummer: 10003

Evig SF medlem kan betalas av fjärde årets studerande och äldre, och då behöver man inte längre förnya sitt medlemsskap. Evig SF betalas enligt följande:

Medlemsavgift: 30 €

Mottagare: Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f. Kontonummer: FI06 6601 0001 0101 07

Referensnummer: 20006

Deadline för att betala medlemsavgiften är 22.9, de som inte inleder sina studier i år behöver inte skicka in kontaktuppgifter pånytt

Länk till att bli medlemhttps://sfklubben.fi/bli-medlem/