Kandidaterna för decembermötet

Följande personer har anmält sitt intresse för att ställa upp till styrelsen verksamhetsåret 2020

 

Högskolepolitiskt ansvarig:

Gabriella Raittila

 

Inrikes- och Utrikesansvarig:

Richard Sjölund

 

Sekreterare:

Ida Öhman

 

Skattmästare:

Renate Degerth

 

Kultur- och Motionsansvarig:

Jakob Lillrank

 

Klubbhövding:

Saara Sipilä

Jesper Inola

 

Värd/Värdinna:

Emma Jaakkola

Olli Hirvikangas