Kandidaterna för decembermötet

Följande personer har anmält sitt intresse för att ställa upp till styrelsen och Politicus chefredaktör verksamhetsåret 2021

Högskolepolitiskt ansvarig:
Demitra Ahlskog
Niko Sandberg

Inrikes- och Utrikesansvarig:
Wilhelm Nummela

Sekreterare:
Rebecca Adolfsson

Skattmästare:
Frida Hellman

Kultur- och Motionsansvarig:
Rickard Lindholm

Klubbhövding:
Fanny Storgårds
Malin Nyberg

Värd/Värdinna:
Lotta Selänniemi
Matilda Torrkulla

Politicus chefredaktör
Ellen Ijäs