Kandidater för höstmötet

Ordförande:

  • Benina Uotinen
  • Renate Degerth

 

Chefredaktörer för Allwar och Oförskämt:

  • Joonas Karlsson & Axel Eriksson
  • Emmy Wikström & Karin Panelius

 

Chefredaktör för Politicus:

  • Axel Sandell