Höstmötets kandidater för verksamhetsåret 2019

SF-klubben ordnar sitt höstmöte den 21.11 kl. 17:30 i ASA-husets stora auditorium.

På mötet väljs kommande verksamhetsårets styrelseordförande, chefredaktörer för tidningarna Allwar&Oförskämt samt Politicus och verksamhetsgranskare samt deras suppleanter.

SF-klubben har mottagit intresseanmälan av följande personer:

Ordförande:
Esther Djupsund
Niko Kuronen
Nicolina Nordman

Chefredaktör för tidningen Politicus:
Axel Sandell
Vilja Johansson

Chefredaktör för tidningen Allwar&Oförskämt:
Anders Mattsson & Ville Poutanen

Vi syns på mötet!

– Styrelsen 2018