En sista hälsning och tack från styrelsen 2015!

Hejsan alla!
Stysse 15 vill ännu en sista gång tacka alla medlemmar, funktionärer, alumner och samarbetspartners för detta år! För oss har det gånga året fört med sig ny kunskap, stresshanteringsförmåga, festligheter och massor med nya bekanta. Det skulle inte ha skett utan er medlemmar, tack för det! Stysse 2015 lämnar nu jubileumsåret bakom sig och blickar till 2016 och allt det roliga det hoppeligen för med sig. Vi vill också önska styrelsen 2016 lycka till med det kommande verksamhetsåret och er alla medlemmar ett lyckligt och bra år 2016!

#stämpladeinochtogöver #stysse15 #SFXC #rödfamilj