Årsfestanmälan

Som ni vet fylldes årsfestplatserna på några minuter. Det är väldigt glädjande att se att årsfesten intresserar så många, dock betyder det att det inte finns platser åt alla, men såklart vill vi att alla skulle kunna delta. Det finns dock en möjlighet att det öppnas flera platser. Ifall man inte betalar banketten i tid, öppnas platser/platserna på nytt (precis på samma sätt som informerades redan tidigare).

Jag hoppas personligen att alla ni som inte hann anmäla er inte tar det personligt, och fortsättningsvis deltar på allt det andra som ordnas under årsfestveckan.

Tack för uppmärksamheten och förståendet

Oscar Nyman Styrelseordförande 2015 samt Stysse 15